Zadanie

Ustal zmianę położenia prążków dyfrakcyjnych uzyskanych za pomocą siatki dyfrakcyjnej wiedząc, że stała siatki zwiększa się razy.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4