Zadanie

Wiedząc, że w ciągu jednej sekundy lampa emituje w postaci światła energię E = 6 J oblicz natężenie światła padającego na klosz o powierzchni S = 32 m2 osłaniający lampę.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4