Zadanie

Oblicz ilość fotonów padających na kratkę o powierzchni S = 0,031 m2, jeżeli jest ona oświetlana światłem monochromatycznym o natężeniu I = 0,2 , a energia pojedynczego fotonu wynosi E1 = 4,4 10-19 J.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4