Zadanie

Oblicz minimalną odległość od nadajnika telefonii komórkowej, w której wartość natężenia promieniowania elektromagnetycznego nie przekracza I = 10 , jeśli nadajnik o mocy P = 10 W emituje promieniowanie mikrofalowe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4