Zadanie

Oblicz długość fal o następujących częstotliwościach: f1 = 1,5 109 Hz, f2 = 6 1014 Hz, f3 = 4 1016 Hz, f4 = 2 1019 Hz. Ustal, do jakiego zakresu fal elektromagnetycznych należą poszczególne fale.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4