Zadanie

Oblicz wartość ilorazu długości fali świetlnej poruszającej się w powietrzu oraz w wodzie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4