Zadanie

Wiedząc, że sygnał radiowy wysłany z Ziemi po odbiciu od Księżyca powraca po ∆t = 2,6 s, oblicz przybliżoną odległość między Ziemią a Księżycem.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4