Zadanie

Oblicz wartość współczynnika załamania światła pryzmatu, jeśli jego kąt łamiący ma wartość , a kąt najmniejszego odchylenia wynosi .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4