Zadanie

Oblicz jaka jest odległość obrazu od zwierciadła i jego wysokość, jeśli przedmiot ma wysokość , został umieszczony w odległości od zwierciadła o ogniskowej . Następnie sprawdź swoje wyniki za pomocą konstrukcyjnego wyznaczenia położenia i wielkości obrazu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4