Zadanie

Korzystając z danych przedstawionych w treści zadania oraz wzorów wyprowadzonych w przykładzie 4. s. 109, oblicz powiększenie mikroskopu (na dwa sposoby) i względną różnicę obu wyników.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4