Zadanie

Oblicz zmianę zdolności skupiającej soczewki oka, jeśli osoba o zdrowym wzroku przeniesie wzrok z przedmiotu odległego o na przedmiot odległy o .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4