Zadanie

Oblicz odległość, w jakiej stoi uczeń od tablicy, jeśli przenosząc z niej wzrok na książkę oddaloną o akomodacja jego oka ma wartość .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4