Zadanie

Oblicz wartość natężenie światła, które przeszło przez dwa polaryzatory, jeśli natężenie początkowe wynosiło . Wiadomo, że oś polaryzacji pierwszego polaryzatora tworzy z kierunkiem pionowym kąt , a oś drugiego polaryzatora jest ustawiona poziomo.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4