Zadanie

Oblicz, ile razy zmniejszy się natężenie światła, które przeszło przez dwa polaryzatory, jeśli natężenie początkowe wynosiło . Wiadomo, że osie polaryzacji polaryzatorów są obrócone względem siebie o .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4