Zadanie

Oblicz w jakiej odległości od soczewki powstał obraz przedmiotu i jaka jest jego wysokość, jeśli ogniskowa soczewki wynosi , a przedmiot o wysokości jest umieszczony w odległości od soczewki.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4