Zadanie

Wybierz poprawne określenia, aby tekst dotyczący dyfrakcji światła był poprawny.

Kiedy uczeń patrzył na zapaloną świeczkę przez szczelinę utworzoną między ołówkami, obserwował obraz płomienia zmieniający się w zależności od szerokości szczeliny. Trzymając złączone ołówki w odległości 2,5 cm od oka (drugie oko było przymknięte), Adam obracał szczelinę (czyli złączone ołówki w prawo lub w lewo, trzymając je w środku). Zauważył, że linia obrazu światła (prosta prostopadła do wszystkich prążków) jest prostopadła/równoległa do szczeliny. Stwierdził, że przy rozmiarze szczeliny dużo większym/mniejszym od długości światła widać ostry/rozmyty płomień świecy, co świadczy o tym, że ugięcie światła na szczelinie zachodzi/nie zachodzi. Kiedy uczeń ściskał ołówki, przez co zmniejszał szerokość szczeliny, spostrzegł, że światło poszerzało geometryczny obraz szczeliny. Uznał, że jest to dowód ugięcia światła. Ugięcie jest charakterystyczne dla fal wszystkich rodzajów/elektromagnetycznych.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4