Zadanie

Na podstawie danych przedstawionych w treści zadania ustal, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

1Długość fali świetlnej wysyłanej przez te źródła wynosi λ = 6 107 m.PF
2W punkcie P0 zachodzi wzmocnienie interferencyjne, ponieważ różnica dróg optycznych fal świetlnych w tym punkcie wynosi zero.PF
3Różnica dróg optycznych fal w punkcie P jest większa niż 1500λ.PF
4Jeżeli fale świetlne emitowane przez źródła drgają w przeciwnych fazach, to w punkcie P0 zachodzi wygaszenie fal.PF

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4