Zadanie

Wiedząc, że odległość między jasnymi prążkami drugiego rzędu wynosi k = 5,88 mm, odległość między szczelinami d = 1,2 mm, a ekran znajduje się w odległości l = 4,2 m od szczelin oblicz długość dali światła padającego na szczeliny.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4