Zadanie

Oblicz maksymalną szerokość centralnego obrazu dyfrakcyjnego na ekranie oddalonym o l = 5,0 m od szczeliny, jeśli pojedyncza szczelina o szerokości d = 1,0 mm jest oświetlona światłem o długości λ = 450 nm.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4