Zadanie

Oblicz, jaka jest długość fali światła monochromatycznego padającego na szczeliny odległe od siebie o d = 0,012 mm, jeśli jasny prążek interferencyjny trzeciego rzędu (n = 3)jest widoczny pod kątem α = 9,3°.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4