Zadanie

Uzupełnij poprawnie opis doświadczenia Younga, wybierając odpowiednie odpowiedzi.

W doświadczeniu Younga z dwiema szczelinami…

Ajasneprążki interferencyjne występują wszędzie tam, gdzie ugięte fale z dwóch szczelin przebywają drogi optyczne, których różnica jest1całkowitą wielokrotnością długości fali i źródła drgają w zgodnej fazie.
2całkowitą wielokrotnością długości fali i źródła drgają w przeciwnej fazie.
Bciemne3nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali i źródła drgają w zgodnej fazie.
4nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali i źródła drgają w przeciwnej fazie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4