Zadanie

Wskaż zdania prawdziwe oraz fałszywe.

1Doświadczenie z dwiema szczelinami, które wykazało, że światło ma charakter falowy, wykonał Thomas Young.PF
2W doświadczeniu Younga prążki interferencyjne jasne i ciemne są w równej odległości od siebie tylko dla bardzo mały kątów (do α = 4°).PF
3Monochromatycznymi i spójnymi źródłami światła są lasery, żarówki LED i żarówki żarowe.PF
4Interferencja światła jest dowodem na to, że światło jest falą poprzeczną.PF

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4