Zadanie

Określ, jakie cechy mają źródła, które nazywamy spójnymi:

A. tę samą częstotliwość, ale różne amplitudy.

B. tę samą częstotliwość i utrzymują stałą różnicę faz.

C. takie same amplitudę i częstotliwości oraz stałą w czasie różnicę faz.

D. te same częstotliwość i amplitudę, ale inna w czasie różnicę faz.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4