Zadanie

Oblicz odległość między szczelinami, jeśli pada na nie światło o długości λ = 546 nm, ekran znajduje się w odległości l = 0,5 m od szczelin, a pierwsze wzmocnienie interferencyjne powstaje w odległości x1 = 3 mm od centralnego prążka.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4