Zadanie

Wykaż, że detektor umieszczony w punkcie P nie zarejestruje promieniowania pochodzącego od dwóch źródeł mikrofal w zgodnej fazie, gdy źródła są odległe od siebie d = 3λ, a odległość między źródłem Z1 a punktem P wynosi l = 8,75λ.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4