Zadanie

Oblicz wartości dwóch najmniejszych grubości błonki mydlanej (n = 1,33), dla których zachodzi interferencja konstruktywna promieni światła barwy zielonej o długości λ = 548 nm odbitych od dwóch powierzchni błonki.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4