Zadanie

Na podstawie rysunku zamieszczonego w podręczniku określ, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4