Zadanie

Oblicz wartości długości fali i określ jej barwę, jeśli powstaje ona w wyniku interferencji promieni odbitych od warstwy alkoholu i szkła. Warstwa alkoholi o grubości d = 201 nm i o współczynniku załamania n1 = 1,36 została rozlana na powierzchni płytki szklanej o współczynniku załamania n2 = 1,5.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4