Zadanie

Oblicz wartość minimalnej grubości warstwy przezroczystej o współczynniku załamania n1 = 1,4, która wygasi światło o długości λ = 560 nm. Załóż, że współczynnik załamania szkła n2 = 1,5.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4