Zadanie

Odpowiedz i uzasadnij, jaki rodzaj promieniowania stosuje się do ustalenia odległości między atomami miedzi, wykorzystując interferencję promieniowania elektromagnetycznego.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4