Zadanie

Wiedząc, że na siatkę pada prostopadła wiązka światła monochromatycznego o długości λ = 625 nm, a prążek drugiego rzędu jest widoczny pod kątem α = 30° oblicz jej stałą oraz podaj, ile rys mieści się na 1 mm jej długości.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4