Zadanie

Gdy na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle wiązka światła o długości λ1 = 672 nm prążek drugiego rzędu jest widoczny pod kątem α. Oblicz, który prążek będzie widoczny pod tym samym kątem, jeśli na siatkę skierujemy prostopadle światło o długości λ2 = 448 nm.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4