Zadanie

Na podstawie danych przedstawionych w treści zadania dobierz zestaw danych prawidłowo opisujących zastosowaną siatkę dyfrakcyjną.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4