Zadanie

Oblicz, jaka jest długość fali i częstotliwość zastosowanego światła, jeśli użyto siatki dyfrakcyjnej o 200 rysach na 1 mm, a na ekranie odległym od siatki o l = 1,5 m zarejestrowano jasny prążek pierwszego rzędu w odległości x = 18 cm od środkowego nieugiętego prążka.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4