Zadanie

Oblicz wysokość nad powierzchnią wody, na jakiej płetwonurek zanurzony w jeziorze widzi żarówkę umocowaną na wysokości nad powierzchnią jeziora. Załóż, że kąty padania i załamania są tak małe, że można zastosować przybliżenie . Współczynnik załamania dla wody wynosi .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4