Zadanie

Odpowiedz, dlaczego czyste niebo wydaje się niebieskie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4