Zadanie

Uzasadnij, dlaczego po rozpyleniu odpowiedniego koloidu w powietrzu powstaje biała zasłona dymna, przez którą nic nie widać. Następnie odpowiedz, jakie powinny być rozmiary rozpylonych cząstek, aby uzyskać pożądany efekt.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4