Zadanie

Odpowiedz, dlaczego znaki ostrzegawcze instalowane na wysokich konstrukcjach mają kolor czerwony.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4