Zadanie

Z rysunków przedstawionych w podręczniku wybierz ten, który nie może przedstawiać biegu promieni świetlnych w krążku. Uzasadnij swój wybór.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4