Zadanie

Oblicz grubość prostopadłościennej płytki z polistyrenu o współczynniku załamania n = 1,46, jeśli promień światła padający na nią pod kątem α = 30° wychodzi po jej drugiej stronie przesunięty względem pierwotnego biegu o d = 4 mm.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4