Zadanie

Na podstawie danych przedstawionych w treści zadania oblicz w przybliżeniu wartości kątów odchylenia promienia w opisanych pryzmatach. Następnie narysuj bieg promienia na rysunkach zamieszczonych w podręczniku.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4