Zadanie

Korzystając z opisu sytuacji przedstawionej w zadaniu 16.5.11, oblicz wartość kąta odchylenia promienia światła za pomocą przybliżonego wzoru dla małych kątów. Następnie oblicz błąd względny, jakim jest obarczony ten wynik, jeśli porównamy go z dokładnym rozwiązaniem otrzymanym w zadaniu 16.5.11.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4