Zadanie

Na rysunku zamieszczonym w podręczniku dorysuj dalszy bieg promienia i odpowiedz, w którym punkcie na ekranie będzie można zaobserwować światło przechodzące przez przewód D.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4