Zadanie

Oblicz, jaki jest stosunek prędkości fal (1 i 2) w wodzie, jeśli współczynnik załamania światła dla wody w przypadku fali o długości λ1 = 400 nm wynosi n1 = 1,343, a w przypadku fali o długości λ2 = 700 nm wynosi n2 = 1,330.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4