Zadanie

Oblicz wartość kąta, pod jakim powinno padać światło o długości 410 nm na powierzchnię szkła krzemiennego, aby mieć ten sam kąt załamania jak promień światła o długości fali 580 nm padający na powierzchnię szkła typu korona pod kątem α = 50°.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4