Zadanie

Na podstawie danych przedstawionych w treści zadania oblicz, pod jakim kątem słońce znajduje się nad horyzontem.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4