Zadanie

Na podstawie rysunku zamieszczonego w podręczniku oblicz, na jakiej głębokości h leży zwierciadło płaskie. Wiadomo, że prędkość światła w wodzie jest o k = 25% mniejsza niż w powietrzu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4