Zadanie

Oblicz wartość współczynnika załamania lodu, jeśli patrząc od góry, widzimy zanurzony w nim kamień na głębokości h’ = 16 cm, a w rzeczywistości znajduje się on na głębokości h = 21 cm pod powierzchnią lodu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4