Zadanie

Znajdź dalszy bieg promienia światła padającego na równoboczny pryzmat. Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4