Zadanie

Na podstawie odpowiednich obliczeń sprawdź, czy istnieje taki kąt padania, dla którego wiązka światła będzie biegła przez szklany krążek o względnym współczynniku załamania n = 1,7 w sposób przedstawiony na rysunku.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4